Datum i vreme: 19.09.2020, 17:40 Dobro Došli, Gost! (PrijavaRegistracija)


Korisnik(a) pregleda ovu temu: 1 Gost(a)
Cevap yazOdgovori  Nova TemaNova Tema 

16020 views

Kalendar za April

31.05.2017, 18:59
Poruka: #1
Nije na vezi
Rainbow Kalendar za April
Sveti mučenici Hrizant, Darija i drugi

[Slika: 18417393_01.04_sv_muc_hrizant_darija.jpg]

01 april / 19 mart

Ovaj Hrisant bio je jedinac sin nekoga velikog boljara Polemija, koji se preselio iz Aleksandrije u Rim. Kao sin bogatih roditelja Hrisant izuči sve svetske škole imajući najučenije ljude za učitelje.

No svetska mudrost zbuni ga i ostavi u neizvesnosti, šta je istina. I on tugovaše zbog toga. No Bog koji o svima i svemu promišlja ublaži tugu njegovu: do ruku mladoga Hrisanta dođe napisano Jevanđelje i dela apostolska. Pročitavši to Hrisant bi obasjan istinom.

No on željaše učitelja, i nađe ga u licu nekoga Karpofora, sveštenika, koji ga i nastavi i krsti. No to se ne dopadne ocu njegovom, koji sve pokuša da bi ga odvratio od vere Hristove. Ne uspevši ništa, zli otac ga najpre htede razvratiti zatvarajući ga sama sa bestidnim devojkama. No Hrisant pobedi samoga sebe i u tome, i održa se u čistoti. Tada ga otac primora da se oženi neznabožačkom devojkom Darijom.

No Hrisant savetova Dariju da i ona primi veru Hristovu i da žive kao brat i sestra, premda prividno u braku. Kada mu umre otac, Hrisant poče slobodno ispovedati Hrista i živeti po hrišćanski, i on i sav dom njegov. U vreme cara Numerijana biše i on i Darija strašno mučeni zbog vere. No i sam mučitelj Klavdije, videći strpljenje ovih česnih mučenika i čudesa koja se projaviše pri njihovom mučenju, primi veru Hristovu sa celim domom svojim. Zato i Klavdije bi utopljen u vodu, oba sina mu posečena, a žena mu na gubilištu, očitavši molitvu, izdahnu.

Darija toliko bi istrajna u mukama, da neznabošci vikahu: Darija je boginja! Najzad bi naređeno te Hrisanta i Dariju zasuše kamenjem u jednom dubokom rovu. Na tom mestu docnije podiže se crkva. Blizu toga rova bi neka pećina, u koju se jednom sabraše neki hrišćani na molitvu i pričešće u spomen svetog mučenika Hrisanta i Darije. Saznavši za ovo, neznabošci navališe te zatvoriše ovu pećinu, i tako smrću oteraše te hrišćane iz ovoga sveta u bolji svet, gde Hristos Gospod caruje u večnosti. Ovi slavni mučenici, Hrisant i Darija, i ostali s njima, među kojima Diodor sveštenik i Marijan, đakon, postradaše za Hrista u Rimu 283. i 284. godine.
Quote
31.05.2017, 19:00
Poruka: #2
Nije na vezi
RE: Kalendar za April
Prepodobni Oci poubijani u manastiru Svetog Save Osvećenog

[Slika: 18417395_02.04_sv_oci.jpg]

02 april / 20 mart


Prepodobni mučenici Jovan i drugi. Prepodobni mučenici Jovan i drugi, iz obitelji svetog Save Osvećenog kod Jerusalima. Ovaj slavni manastir, posećivan i od svetog Save srpskog, i obdaren od nekoliko vladara srpskih, i dan-danas postoji. Više puta napadat je od divljih Arapa, pljačkan i pustošen, no Promišlju Božjom, uvek je obnavljan i do danas sačuvan. U vreme carovanja Konstantina i Irine bi napadnut od Arapa i opljačkan. Monasi ne hteše bežati, nego savetujući se sa svojim igumanom Tomom, rekoše: "Mi smo odbegli iz sveta u ovu pustinju radi ljubavi Hristove, sramota je sad da bežimo iz pustinje iz straha od ljudi. Ako budemo ubijeni ovde, bićemo ubijeni zbog naše ljubavi prema Hristu, zbog koga smo i došli ovde da živimo". - I tako odlučivši, dočekaju nenaoružani oružane Arape, kao jaganjci vukove. Arapi neke od njih strelama umrtve, a neke zatvore u pećinu svetog Save, pa nalože vatru na ulazu, te ih dimom uguše. I tako mnogi od njih skončaju kao mučenici Hrista radi i presele se u carstvo Onoga koga su ljubili i radi čije su ljubavi izginuli. Česno postradaše pred Vaskrs 796. godine u vreme cara Konstantina i Irine i patrijarha jerusalimskog Ilije. No ubrzo postiže pravedna kazna divlje napadače. Vraćajući se svojim šatorima, oni se posvađaju i u uzajamnoj borbi svi izginu. To se dogodilo 796. godine.

Sveta mučenica Fotina

[Slika: 18417394_02.04_sv_muc_fotina.jpg]

To je ona žena Samarjanka koja je imala tu retku sreću da razgovara sa samim Gopodom Hristom na Jakovljevom bunaru kad Sihema (Jn 4, 1-42). Poverovavši u Gospoda, ona je posle pošla da propoveda Njegovo Jevanđelje, sa svoja dva sina, Viktorom i Josijom, i sa pet sestara koje se zvahu: Anatolija, Fota, Fotida, Paraskeva i Kiriakija. Došli su bili u Kartagenu u Africi. No budu osuđeni i u Rim dovedeni, u vreme cara Nerona, i u tamnicu bačeni. Božjim Promislom, kći Neronova Domnina dođe u dodir sa svetom Fotinom, i od ove bude obraćena u veru Hristovu. Posle tamnovanja svi postradaše radi Hrista. Fotina, koja je na bunaru prvi put bila obasjana svetlošću istine, bude bačena u bunar, gde skonča, i ode u besmrtno carstvo Hristovo.
Quote
31.05.2017, 19:00
Poruka: #3
Nije na vezi
RE: Kalendar za April
Prepodobni Jakov Ispovednik

[Slika: 18417396_03-04_Prepodobni_Jakov_Ispoved.jpg]

03 april / 21 mart


Postradao za ikone od cara Lava Jermenina. Bio monah i sabrat manastira Studitskog. Pa kad veliki Teodor Studit bi u zatočenju, ovoga Jakova baciše na velike muke, da bi se odrekao ikonopoštovanja. No on osta istrajan i veran Pravoslavlju do kraja. Izubijana i izmučena, vrate ga nazad u manastir, kada zli car Lav zlo završi život. U manastiru umre od teških uboja i preseli se među nebesne građane.
Quote
31.05.2017, 19:00
Poruka: #4
Nije na vezi
RE: Kalendar za April
Sveštenomučenik Vasilije, prezviter Ankirski

[Slika: 18417397_04.04_vasilije.jpg]

04 april / 22 mart


Pod carem Konstancijem trpeo je mnogo od arijanaca. I u to vreme beše se pročuo kao veliki revnitelj Pravoslavlja i istinski pastir stada slovesnoga u Ankiri. A kad potom stupi na presto Julijan Odstupnik i poče gonjenje hrišćana, Vasilije javno izobličavaše ovo novo nečestije i utvrđivaše svoje ljude u veri. Zato bi bačen u tamnicu. Pa kad car Julijan dođe u Ankiru, bi Vasilije izveden pred cara, i car ga poče nagovarati da ostavi veru Hristovu obećavajući mu počasti i bogatstvo. Tada Vasilije odgovori caru: "Ja verujem Hristu mome, koga si se ti odrekao, i koji je tebi dao ovo zemno carstvo, ali će ti se ono skoro i uzeti. Zar tebe nije stid oltara, pod kojim si se spasao od smrti kao osmogodišnji dečak, kad su tražili da te ubiju?... Zato će ti se uskoro oduzeti ovo vremeno carstvo, i telo tvoje neće biti pogrebeno, kada izvrgneš dušu u ljutim mukama". - Razljuti se Julijan i naredi da se Vasiliju svaki dan dere sedam kajiša kože s tela. I tako činiše mučitelji nekoliko dana. Kada Vasilije ponovo izađe pred cara, on uze sam sa sebe jedan kajiš svoje sopstvene hože i baci Julijanu u lice viknuvši mu: "Uzmi, Julijane, i jedi, ako ti je takvo jelo slatko, a meni je Hristos život!" - Taj događaj razglasi se po varoši, i car se od stida ukloni tajno iz Ankire u Antiohiju. Vasilija pak produže mučiti usijanim gvožđem dokle ne predade dušu svoju Gospodu, za koga je mnogo stradao 363. godine.
Quote
31.05.2017, 19:01
Poruka: #5
Nije na vezi
RE: Kalendar za April
Prepodobnomučenik Nikon i drugi

[Slika: 18417398_05.04_sv_Nikon.jpg]

05 april / 23 mart


Rođen u Neapolju od oca neznabošca i majke hrišćanke. Nikon beše oficir rimski u Neapolju. I ne beše kršten, iako ga majka, tajno od oca, poučavaše veri Hristovoj. Jednom kad pođe sa svojom četom u boj, posavetova ga majka, ako mu bude do nevolje, da se prekrsti i prizove Hrista na pomoć. I zaista, kada u boju Nikonova četa bi opkoljena i sasvim blizu konačne pogibije, Nikon se prekrsti i u srcu zavapi Hristu. U tome času on se ispuni neobičnom silom, jurne u neprijatelje svoje, i jedne pobije a druge nagna u bekstvo. Vraćajući se doma Nikon neprestano u čudu uzvikivaše: "Veliki je Bog hrišćanski!" Pošto obradova majku izvešćem o svojoj pobedi pomoću krsta Hristovoga, on tajno otplovi u Aziju, gde ga episkop kizički Teodosije krsti. Po krštenju zatvori se u jedan manastir, gde se predade učenju i podvigu. No pred smrt episkop Teodosije imade viziju, u kojoj mu bi naređeno, da sebi za naslednika rukopoloži Nikona. Starac Teodosije odmah pozove Nikona i rukopoloži ga za đakona, potom za prezvitera i episkopa. No Božjim Promislom Nikon uskoro dođe u Neapolj gde obrete svoju majku još u životu. Po smrti materinoj on se udalji sa devet učenika, negda ratnih drugova, u Siciliju, i tamo se odade propovedi Jevanđelja. No beše strašno gonjenje hrišćana u to vreme. I knez Kvintijan uhvati Nikona sa drugovima i udari na velike muke. Njegovih stotinu devedeset učenika i drugova biše posečeni. A Nikona je mučitelj vezivao konjma za repove, bacao ga s visoke stene u provaliju, tukao, strugao, no Nikon sve te muke prežive. Najzad bi posečen mačem i preseli se Gospodu. Njegovo telo bi ostavljeno u polju, da ga ptice pojedu. No neko čobanče, s besnim duhom, zakači se i padne na mrtvo telo Hristovog mučenika, i odmah se isceli. Ono razglasi o telu Nikonovom, te hrišćani dođu i česno ga pogrebu. Postrada sveti Nikon u vreme cara Dekija.
Quote
31.05.2017, 19:01
Poruka: #6
Nije na vezi
RE: Kalendar za April
Prepodobni Zaharije (Pretprazništvo Blagovesti)

[Slika: 18417399_06.04_Blagovesti_Zaharije.jpg]

06 april / 24 mart

SIN Kariona Misirca, koji kao dete ode sa ocem svojim u Skit i zamonaši se. I dostiže do tako ogromnog smirenja i vrline, da postade obitalište blagodati Svesvetoga Duha, te mu dan i noć srce goraše blagodaću. Iako mlađi od mnogih otaca i staraca u Skitu, mnogi veliki oci i starci želeli su da se pouče od njega, znajući da na njemu počiva Duh Sveti. Tako, jednom ga upita Sv. Makarije: Reci mi, šta je posao monaha? Zaharije odgovori: Zar mene pitaš, oče? Na to mu ava Makarije reče: Da, čedo Zaharije, jer me neko u duši potstiče da te to upitam. Zaharija odgovori: Po mome mišljenju, oče, posao je monaha - primoravati sebe na sve za povesti Božje.

Jednom prilikom ava Mojsije upita Zahariju: Reci mi, šta da radim? Čuvši to, Zaharija se baci pred noge avi Mojsiju, govoreći: Ti mene pitaš, oče? Starac mu odgovori: Veruj mi, čedo, videh Duha Svetog gde siđe na tebe, i to me prinudi da te pitam. Tada Zaharija skide svoj kukulj (tj. monašku kapu), baci ga pod noge i , pošto ga izgazi, reče: Ako čovek ne smrvi sebe ovako, ne može biti monah! - Njegov otac, ava Karion, govoraše: Ja sam mnoge trudove i podvige podneo, veće od trudova sina mog Zaharije, ali nisam dostigao tu duhovnu meru kao on zbog njegovog smirenja i ćutanja.

Kada prepodobni Zaharija beše na samrti, upita ga spomenuti ava Mojsije: Šta vidiš? Zaharija mu odgovori: Nije li bolje, oče, da čovek ćuti? Na to mu starac reče: Da, čedo, bolje je, zato i ćuti. - A na sam čas smrti njegove, ava Isidor, koji sećaše pored njega, pogledavši u nebo, reče: Raduj se, čedo moje, Zaharija, jer ti se otvoriše vrata nebeskog carstva.
Quote
31.05.2017, 19:02
Poruka: #7
Nije na vezi
RE: Kalendar za April
BLAGOVESTI

[Slika: 18417400_07.04_blagovesti_presvete_bogorodice.jpg]

07 april / 25 mart

KADA se Presvetoj Djevi navrši jedanaest godina prebivanja i služenja pri hramu Jerusalimskom, i četrnaest godina od Rođenja - kada, dakle, stupi u 15-tu godinu života, saopštiše joj sveštenici, da po zakonu ona ne može više ostati pri hramu, nego treba da se obruči i stupi u brak. No kako veliko iznenađenja za sve sveštenike bi odgovor Presvete Djeve, da je se ona posvetila Bogu i da želi ostati devojkom do smrti ne stupajući ni s kim u brak! Tada po promislu i vnušenju Božjem prvosveštenik Zaharija, otac Pretečev, dogovorno sa ostalim sveštenicima, sabra dvanaest bezženih ljudi iz plemena Davidova, da bi jednome od njih uručili Djevu Mariju na čuvanje devojaštva njenog i staranje o njoj. I bi uručena starome Josifu iz Nazareta, koji joj beše i srodnik. U domu Josifovom Presveta Djeva produži živeti isto kao i u hramu Solomonovom, provodeći vreme u čitanju Svetog Pisma, u molitvama, bogorazmišljanju, postu i ručnom radu. Gotovo nikad iz kuće ne izlažaše, niti se interesovaše svetskim stvarima i događajima. Malo je s kim uopšte govorila, i nikad bez naročite potrebe. Najčešće je u kući opštila sa dvema kćerima Josifovim. No kada se navrši vreme prorečeno Danilom prorokom, i kada Bog blagovoli ispuniti obećanje svoje izgnanom Adamu i prorocima, javi se veliki arhangel Gavril u odaji Presvete Djeve, i to, kako neki svešteni pisci pišu, u trenutku baš kada je ona držala otvorenog proroka Isaiju i razmišljala o njegovom velikom proročanstvu: Gle, devojka će začeti i rodiće sina! (Is. 7, 14). Javi joj se Gavril u evetlosti arhangelskoj i reče joj: Raduj se, blagodatna! Gospod je s tobom! i ostalo sve redom kako piše u Evanđelju božanstvenog Luke (Lk. 1, 26-38). Sa ovom arhangelskom blagovešću, i sa silaskom Duha Svetoga na Djevu Prečistu, otpočinje spasenje ljudi i obnovljenje tvari. Istoriju Novog Zaveta otvorio je arhangel Gavril rečju: Raduj se! da oznamenuje time, da Novi Zavet ima da znači radost za ljude i za svu stvorenu tvar. Otuda i Blagovest se smatra koliko velikim toliko i radosnim praznikom.
Quote
31.05.2017, 19:03
Poruka: #8
Nije na vezi
RE: Kalendar za April
SABOR SVETOG ARHANGELA GAVRILA

[Slika: 18417401_08.04_sveti-arhangel-gavrilo.jpg]

08 april / 26 mart


CRKVA je iz starine, od jerusalimskih tipika i ustava velike obitelji svetog Save Osvećenog, primila da u prvi Dan po Blagovesti Presvete Deve Bogorodice praznuje sabor svetog Arhangela Gavrila, blagovesnika radosti. Jer treba na dostojan način odati poštovanje onome koji posluži tajni našeg spasenja, donoseći Prečistoj Djevi vest o ovaploćenju Boga Reči u prečistoj utrobi njenoj. Kada se od svih graćana jednoga grada ukazuje veliko poštovanje izaslaniku zemaljskog cara koji donosi gradu neku milostivu reč carevu, utoliko više treba naročitim praznikom odavati poštovanje izaslaniku Nebeskog Cara, divnom knezu Anđelskom, koji je celom rodu ljudskom doneo svemilostivu vest o večnom spasenju. Kako je znamenit ovaj izaslanik koji je ranije sam ukazao svetom Zahariji na svoje dostojanstvo, govoreći: Ja sam Gavril što stojim pred Bogom (Lk. 1, 19), tojest bliže stojim prestolu Božjem nego drugi Anđeli. I kao što u zemaljskom carstvu onaj dostojanstvenik koji je najbliži caru ima više ugleda od ostalih dostojanstvenika koji stoje podalje, tako i u nebeskom carstvu: sveti Anđeli koji stoje bliže Bogu i izbliza posmatraju Božja tajanstva, sijaju većom slavom i ugledom od ostalih Anđela koji su u nižim činovima.

Sveto Pismo kazuje da postoje sedam Anđela najvišeg čina, vrhovni knezovi Anđelski, koji svagda stoje najbliže Bogu i nepristupnoj slavi Božjoj. U knjizi svetog Tovita piše da saputnik mladog Tovija objavljuje da je on jedan od sedmorice Anđela što stoje pred Bogom (Tov. 12, 15). I sveti Jovan Bogoslov u svome Otkrivenju spominje sedam vrhovnih Anđela, govoreći: Blagodat vam i mir od Onoga koji jeste, i koji beše, i koji će doći; i od sedam duhova koji su pred prestolom njegovim (Otkr. 1, 4). Od tih dakle sedam Anđela jedan je sveti Gavril, po broju drugi, posle svetog Mihaila prvi. Jer se oni poimence ovako nabrajaju: Mihail, Gavril, Rafail, Uril, Selatil, Jegudil, Varahil.
Quote
31.05.2017, 19:03
Poruka: #9
Nije na vezi
RE: Kalendar za April
SPOMEN SVETE MUČENICE MATRONE SOLUNSKE

[Slika: 18417403_09.04_Sveta-mucenica-Matrona.jpg]

09 april / 27 mart

SVETA Matrona, kao sirota devojka, beše služavka u kući jednoga Jevrejina u Solunu, čija se žena zvaše Pautila. Ova gospođa njena često se rugaše Matroni zbog njene vere u Hrista, mnogo je zlostavljaše, a često i bijaše, primoravajući je na jevrejsku veru. No Matrona sve to trpljaše krotko Hrista radi, i tajno iđaše u crkvu. Jednom dozna Pautila da je Matrona krišom od nje išla u crkvu, pa je sva gnevna upita: Zašto nisi išla u sinagogu nego u hrišćansku crkvu? Na to joj blažena Matrona smelo odgovori: Zato što u hrišćanskoj Crkvi živi Bog, a od sinagoge jevrejske On odstupi. To je razlog što ne idem u sinagogu nego u crkvu.

Besna zbog takvog odgovora, Jevrejka je nemilosrdno istuče i zatvori u jednu mračnu odaju, gde je povrh toga još i veza. No sutradan nađe je odvezanu silom Božjom kako kleči na molitvi i hvali Boga. I opet je gospođa izbi sirovim žilama namrtvo, zatim je još čvršće veza, pa ponova zatvori u odaju, i zapečati vrata, da joj ne bi ko ulazio i našao joj se u nevolji. I ostade svetiteljka u tom zatvoru četiri dana bez hrane i pića, Bogom krepljena. Onda Pautila skide pečate sa vrata, i kad ih otvori ona opet ugleda Matronu odvezanu gde stoji na molitvi. To je strahovito razjari, i ona debelim motkama silno izbi blaženu, pa je jedva živu opet zatvori, gde svetiteljka skonča predavši duh svoj Bogu. Tada uze opaka žena telo svete devojke i baci sa visine svoje kuće na zemlju. Hrišćani uzeše mnogonapaćeno telo svete mučenice Matrone i česno sahraniše. Potom episkop solunski Aleksandar, saznavši za mnoga učinjena čudesa od svete mučenice, podiže crkvu u njeno ime, i u njoj položi česne mošti njene. A zlu mučiteljku Pautilu uskoro postiže pravedna kazna Božja: sa onog istog mesta na kući, sa koga je bacila dole telo Matronino, ona se omakne, padne na kaldrmu i razbije se na mrtvo. I tako zlo izvrže bednu dušu svoju.

Sveta Matrona postradala u trećem ili četvrtom stoleću.
Quote
31.05.2017, 19:04
Poruka: #10
Nije na vezi
RE: Kalendar za April
PREPODOBNI ILARION ISPOVEDNIK
igumana manastira Pelekita

[Slika: 18417404_10.04_ilarije-ispovednik.jpg]

10 april / 28 mart

PREPODOBNI Ilarion bi od rane mladosti monah. Noseći krst i sledujući Raspetome, on uzdržanjem pokori telesne strasti, i sve monahe prevaziće vrlinom. Zatvorivši sebe u mračnu odaju, on mnogo godina provede daleko od svake vere, i prosveti se bestrašćem. Stoga se udostoji svešteničkog čina. I bi iguman manastira Pelekita blizu Helesponta, u Aziji. On satvori divna čudesa: rečju otstranjivaše živrtinje štetočine sa useva u polju, rečju ih odgonjaše sa njiva i gradina, molitvom zaustavi veliki grad, za vreme suše izvede kišu, razdeli reku kao prorok Jelisej, isceli čoveka sa suhom rukom, slepcu da rova prozrenje, mnoge hrome isceli, đavole izgoni, ribarima koji su dugo uzalud lovili napuni mreže ribama.

U osmoj pesmi Kanona sveti Josif Pesmopisac piše za njega da je od mučitelja podneo gonjenje za poštovanje česne ikone Spasiteljeve, i naziva ga mučenikom. Jer je živeo u vreme ikonobornog cara Lava III Isavrijanca, i bio mnogo zlostavljan.

Vojvoda carev napade s vojskom iznenada na manastir Pelekit, i to na Veliki Četvrtak za vreme svete liturgije: ulete drsko u oltar, zabrani da se peva, i svete životvorne Tajne Hristove baci na zemlju. Zatim uhvati četrdeset i dva najuglednija monaha, pa ih okova u lance, a ostale stavi na razne muke: neke silno izbi i tela im pokida, nekima brade i lica smolom namaza i zapali, a nekima noseve odreza. Potom manastir sa crkvom zapali. A prepodobnog oca Ilariona sa ostalih četrdeset i dva okovanih otaca posla u zatočenje blizu Efesa, gde on u tamnici skonča 754. godine, i preseli se u carstvo Hristovo.
Quote
Cevap yazOdgovori 


Skoči na Forum:

Boemi | Kontakt | Povratak na Vrh | Lite (Arhivski) Oblik


Powered By smboemi.com Boemi Forum, © 2008-2020Boemi Forum.

Sva prava zadrzana Boemi Forum